03/07/2018
1007
Thứ Ba, 03.07.2018
Thánh Tôma, tông đồ
 
Tin Mừng: Ga 20,24-29
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
Ông Tôma thưa Người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28).
 
Như Mẹ: Ông Tôma được coi là người cứng lòng tin. Chúa Giêsu đã cảm hóa ông, khiến ông phải thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Chúng ta cũng cần được biến đổi để có một lòng tin vững vàng.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, trong những biến cố khó khăn và tuyệt vọng của đời sống, chúng con luôn cần Chúa bao bọc bằng tình yêu quan phòng. Xin giúp chúng con nhận ra sự yếu đuối của chính mình, và đặt trọn niềm tin và cuộc sống trong sự quan phòng của Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ thật có phúc vì đã tin. Xin nâng đỡ những ai đang gặp phải gian nan thử thách trong đời sống đức tin, để họ có được một đức tin kiên cường và mạnh mẽ hơn.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương