03/07/2019
890

03.07.2019

Thứ Tư

Thánh Tôma, tông đồ - lễ kính

 

 

Tin Mừng: Ga 20,24-29

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Ông Tôma thưa Người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28).

 

Như Mẹ: Ông Tôma bị coi là người môn đệ cứng lòng tin. Chúa Giêsu đã cảm hóa con người cứng tin của ông, khiến ông phải thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Trong thức tế, có quá nhiều người cũng rất cứng lòng tin.

 

Với Mẹ: Lạy Thiên Chúa là Đấng không lừa dối ai bao giờ, và không bị lừa dối bao giờ. Xin cho con người ngày nay, qua các dấu chỉ thời đại, nhận ra Ngài là Đấng sáng tạo mọi loại và là Đấng quan phòng giàu lòng xót thương.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, nhân loại ngày nay đang rơi vào tình trạng khủng khoảng niềm tin: không cứ như thể là không có Thiên Chúa. Xin cho họ cảm nhận được Thiên Chúa là Chúa tể trời đất và muôn vật muôn loài.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng
 
114.864864865135.135135135250