03/08/2017
1398

03.08.2017

Thứ Năm đầu tháng – Tuần 17 TN – Năm A

 

 

Tin mừng: Mt 13,47-53

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa: "Có".

Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình". Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.  Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Nước Trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá” (Mt 13,47).

 

Như Mẹ: Nước Trời rộng mở cho tất cả mọi người, không phân biệt bất cứ người nào. Mỗi người chúng ta cần nỗ lực cộng tác với ân sủng của Chúa thì mới có thể vào được nước ấy. Bây giờ, Giáo Hội là dấu chỉ của Nước Trời mai sau.

 

Với Mẹ: Chỉ khi đến trình diện trước Tòa Chúa, chúng con mới biết số phận mình chung cuộc thế nào. Xin Chúa cho mỗi người chúng con như cá biển được ướp mặn bằng muối của Tin Mừng, để tránh khỏi những thứ ươn lười và hôi thối của những tham vọng trần gian.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ giúp chúng con biết cảm thông với những sự bất toàn của anh chị em mình và cùng với tha nhân xây dựng Nước Trời ngay khi còn đang sống trên đời này.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng