03/08/2018
1061

03.08.2018

Thứ Sáu Đầu Tháng

 

Tin Mừng: Mt 13,54-58

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" Và họ vấp phạm đến Người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình". Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

“Họ vấp ngã vì Người” (Mt 13,58).

 

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu về quê, đáng lẽ ở nơi đây Người sẽ được đón tiếp thân tình, nhưng “hàng xóm” của Người lại tỏ ra nghi kỵ, khó chịu vì Người đã làm nhiều phép lạ. Họ chỉ tin vào những gì họ biết về Người: là con của một bác thợ mộc nghèo: không có vị thế nào.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, việc mang thành kiến sẽ làm chúng con không nhận ra những ân huệ của Chúa nơi những điều tầm thường hằng ngày, và điều đó cũng làm cho chúng con khó thấy được khả năng và phẩm giá của tha nhân. Xin cho chúng con biết nhận ra điều lớn lao nơi những người và những việc bình thường hằng ngày.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin cầu cho chúng con được sự khiêm nhường và lòng quảng đại để luôn nhận ra Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui