03/10/2018
1495

03.10.2018

Thứ Tư – Tuần 26 TN

 

Tin Mừng: Lc 9,57-62

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa” (Lc 9,60).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để loan báo cho con người biết về Triều Đại Thiên Chúa, triều đại của công lý và hoà bình, chân lý và tình thương. Hôm nay, Chúa mời gọi người môn đệ tiếp tục công việc mà Chúa đã làm, đó là đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.

 

Với Mẹ: Theo Chúa là một lời mời gọi khẩn thiết. Loan báo Triều Đại Thiên Chúa cũng là lời mời gọi tha thiết mà Chúa muốn gửi đến những người đã tin theo Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thôi thúc chúng con xác tín hơn vào Chúa, và hăng say trong sứ vụ cao quý này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ là mẫu gương của người loan báo Tin Mừng. Xin Mẹ hướng tâm hồn chúng con nhiệt tình hơn trong việc làm cho nhiều người biết Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 


LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng