03/12/2017
1113

03.12.2017

Chúa Nhật I – MV B

Thánh vịnh tuần 1

 

Tin Mừng: Mc 13,33-37

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!"Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

“Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức” (Mc 13,37).

Như Mẹ:Sống là phải không ngừng đấu tranh chống lại những ươn lười trong đời mình. Khuynh hướng sống dễ dãi hay làm cho con người muốn buông xuôi tất cả. Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người sống tỉnh táo, sống trong tinh thần sẵn sàng. Để sống như thế, chúng ta cần gắn bó với Chúa và với lời của Người.

Với Mẹ:Chúa là Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Xin lấy lòng nhân hậu mà làm cho chúng con sống xứng đáng với phẩm giá mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người chúng con, hầu chúng con đứng vững trước mọi quyến rũ của thế gian.
 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho chúng con luôn sống hy vọng vào tình thương của Chúa quan phòng.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng