04/01/2019
1140

04.01.2019

Thứ Sáu – Mùa GS

 

 

Tin Mừng: Ga 1,35-42

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem".

Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô", và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu” (Ga 1,37).

 

Như Mẹ: Hướng dẫn và làm cho sự thật được sáng tỏ là nhiệm vụ của người thầy, nhưng nhìn nhận và lựa chọn sự thật là nhiệm vụ của đệ tử. Chúa mời gọi chúng ta can đảm từ bỏ điều xấu, để chọn điều tốt; và hơn nữa dám chọn điều tốt hơn đến điều tốt nhất. Để có được sự lựa chọn đúng, chúng ta hãy tập để cho Chúa hướng dẫn bằng việc sống chân thành với Chúa, thân ái với tha nhân và ngay thẳng với chính mình.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng chỉ có Chúa là cùng đích cuộc đời mình. Nhờ xác tín đó, chúng con biết điều khiển tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động trong đời sống luôn quy hướng về Chúa.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin chỉ cho chúng con đường lối phải theo, để chúng con đến được với Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương