04/03/2017
1631

 
04.03.2017                                                                 
Thứ Bảy
 
Tin Mừng: Lc 5,27-32
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: "Hãy đi theo Ta". Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5,32).
 
Như Mẹ: Trước nhan Chúa, tất cả loài người chúng ta đều là tội nhân. Người Pharisêu cũng là tội nhân, nhưng họ lại không nhận ra điều đó, mà cứ tự cho mình là người công chính. Khi tự cho mình là người công chính, thì họ không cần đến lòng thương xót của Chúa nữa. Chúa Giêsu lên án thái độ đó của người Pharisêu.
 
Với Mẹ: Chúa giàu lòng xót thương, sẵn sàng tha thứ cho những kẻ có tội biết ăn năn sám hối. Chúa đến trần gian này là để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Xin Chúa cho những ai đang sống trong chai lì tội lỗi biết trở về với Chúa để được ơn thứ tha.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ rất mực từ nhân. Xin Mẹ giúp chúng con biết sống khiêm nhường.
 
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui