04/03/2018
1186

04.03.2018

Chúa Nhật 3 MC – Năm B

Thánh vịnh tuần 3
 

Tin Mừng: Ga 2,13-25

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17).

 

Như Mẹ: Nhà thờ là nơi tôn nghiêm linh thánh để thờ phượng Chúa. Nhưng trong thực tế, nhiều nơi thờ phượng lại được sử dụng như nơi buôn bán. Mỗi người được mời gọi đến nhà thờ để cầu nguyện, để có một khoảng không gian thánh thiêng tìm gặp Chúa cách mật thiết hơn.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thức tỉnh chúng con về thái độ phải có đối với nhà Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng cộng tác vào những công việc trong nhà Chúa với lòng nhiệt thành hơn. Và xin cũng cho các thừa tác viên trong Hội Thánh có tinh thần phục vụ tận tâm hơn với trách nhiệm được giao.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin cho các hoạt động mục vụ cũng như truyền giáo của các vị mục tử sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng cho các linh hồn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng