04/05/2018
1014
04.05.2018
Thứ Sáu Đầu Tháng
 
Tin Mừng: Ga 15,12-17
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
 
Như Mẹ: Chúa Giêsu đã yêu thương loài người vô cùng, yêu thương đến nỗi chấp nhận hy sinh tất cả. Yêu thương là giới luật mà Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ, Người đã yêu thương họ thế nào thì Người cũng muốn họ yêu thương nhau như vậy. Yêu thương là giới luật quan trọng nhất trong các giới luật.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thể hiện tình yêu của Ngài cho chúng con bằng những hành động cao cả là hy sinh chính mình. Xin cho chúng con được thấm nhuần tình yêu của Chúa, để chúng con có thể yêu mến tha nhân, nhất là những người thù hận với chúng con.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin đốt nóng tình mến Chúa và yêu người nơi tâm hồn các thanh thiếu niên thời đại này.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương