04/06/2018
2040
04.06.2018                                                                 
Thứ Hai
 
Tin Mừng: Mc 12,1-12
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: "Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và trẩy đi phương xa.

"Đến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ. Người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết.

"Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng sai đến với họ, (vì) ông nghĩ rằng: 'Chúng sẽ kiêng nể con trai ta'. Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: 'Người thừa tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta'. Đoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. Các ông đã chẳng đọc đoạn Thánh Kinh này sao: 'Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. Đó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta' ".

Họ tìm bắt Người, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vì họ đã quá hiểu Người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ. Rồi họ bỏ Người mà đi.
Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài” (Mc 12,8).
 
Như Mẹ: Chúa dùng hình ảnh ông chủ trẩy đi xa để nói với chúng ta: hãy sống tương quan yêu thương, gắn bó mật thiết với Chúa, và biết tôn trọng tha nhân. Sống hiền hoà với những người khác là một điều quan trọng đối với người tín hữu Kitô: hiền hoà với người có đạo và cả với người khác đạo.
 
Với Mẹ: Công việc chúng con được mời làm trong vườn nho của Chúa là những trách nhiệm. Xin Chúa cho chúng con quyết tâm chu toàn bổn phận với hết khả năng Chúa ban, hoàn thành những công việc dù nhỏ mọn đến đâu, với tình yêu Chúa, và vì lợi ích của các linh hồn.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin tưới mát tâm hồn chúng con bằng tình yêu của Mẹ để chúng con biết sống hiền hoà với tất cả những người chúng con gặp gỡ hằng ngày.
 
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui