04/07/2018
865
Thứ Tư, 04.07.2018

Tin Mừng: Mt 8,28-34

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra; chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?" Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo". Người bảo chúng rằng: "Cứ đi". Chúng liền ra khỏi, đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.
Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng của họ. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ”
(Mt 8,34).

 
Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chứng tỏ uy quyền của Người vượt trên sự dữ, qua việc trừ hai tên quỷ ở Gađara. Nhưng người dân lại không muốn Chúa hiện diện ở đó, họ không biết ơn và từ chối nhận ơn. Tại sao người ta lại muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình?
 
Với Mẹ: Trong một xã hội thực dụng thì con người dường như không muốn có sự xuất hiện của Thiên Chúa. Thực tế chứng minh rằng, xã hội không có Thiên Chúa thì chỉ là địa ngục, nơi mà chỉ có ích kỷ, ganh ghét và tội lỗi ngự trị. Xin Chúa luôn ở lại với chúng con, giúp con người nhận ra sự hiện diện mầu nhiệm của Người trong từng giây phút cuộc đời.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin cứu giúp những tâm hồn đang sống trong lầm lạc và nô lệ sự dữ triền miên.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng