04/07/2019
1006

04.07.2019

Thứ Năm đầu tháng

Thánh Êlisabeth Bồ Đào Nha

 

 

Tin Mừng: Mt 9,1-8

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng 'Tội con được tha rồi', hay nói 'Hãy chỗi dậy mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi” (Mt 9,2).

 

Như Mẹ: Đức Giêsu đã tha tội và chữa lành người bại liệt vì Người thấy anh và thân nhân của anh có lòng tin. Đức tin của họ đã làm cho Chúa chạnh lòng thương mà ra tay cứu giúp họ, đó là chữa lành không chỉ bệnh thể lý mà còn bệnh tâm hồn của người bại liệt, tức là tha tội.

 

Với Mẹ: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con người ngày nay đang sống vong ơn và mất cảm thức về tội lỗi. Xin làm cho lương mất chai cứng của họ trở nên nhạy bén hơn trước lời mời gọi sống ngay chính và hiền hoà với Thiên Chúa, với thiên nhiên và với tha nhân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho những ai đang sống trong cô đơn và tuyệt vọng được nhìn thấy ánh sáng của lòng Chúa xót thương.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng
 
114.864864865135.135135135250