04/08/2017
1600

04.08.2017

Thứ Sáu đầu tháng – Tuần 17 TN – Năm A

Gioan Maria Vianê, lm - lễ nhớ

 

 

Tin mừng: Mt 13,54-58

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình". Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.  Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Họ vấp ngã vì Người” (Mt 13,58).

 

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu về quê, đáng lẽ ở nơi đây Người sẽ được đón tiếp thân tình, nhưng “hàng xóm” của Người đã tỏ ra nghi kỵ, khó chịu vì Người đã làm nhiều phép lạ. Họ chỉ tin vào những gì họ biết về Người: là con của một bác thợ mộc nghèo: không có vị thế nào.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con thường mang thành kiến về người khác. Chúng con không nhận ra những ân huệ của Chúa nơi những người nhỏ bé khiêm nhường. Xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi cuộc sống cũng như những người nghèo khổ mà chúng con gặp gỡ hằng ngày.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin cầu cho chúng con được sống khiêm nhường và có lòng quảng đại để chia sẻ tình Chúa và tình người sống xung quanh chúng con.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương