04/09/2018
1529
04.09.2018                                                                 
Thứ Ba
 
Tin Mừng: Lc 4,31-37
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: "Hãy câm đi và ra khỏi người này". Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: "Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra". Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,32).
 
Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu dùng sức mạnh của Lời để trừ quỷ. Trước uy quyền của Thiên Chúa, không một sự dữ nào có thể tồn tại. Chúng ta có dùng sức mạnh Chúa ban, hay nói cách khác là có dựa vào sức mạnh của Lời Chúa để chống lại những thử thách và cám dỗ không?
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa đối với mọi sự xảy ra trong cuộc đời chúng con. Nhưng chúng con đã không muốn đón nhận, bởi vì chúng con còn muốn giữ ý riêng mình. Xin Chúa ban thêm sức mạnh giúp chúng con vượt thắng ý riêng của mình, để hoàn toàn làm theo ý Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin giúp gia đình chúng con biết sống tâm tình khiêm nhường và phó thác, biết tìm đến tựa nương nơi Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương