04/11/2018
947

04.11.2018

Chúa Nhật 31 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 3

 

Tin Mừng: Mc 12,28b-34

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".

 Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh".

 Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Điều răn hàng đầu là: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30).

 

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng dựng nên mọi loài mọi vật, hay nói cách khác, Thiên Chúa là Cha của mọi loài mọi vật. Ngài là Đấng duy nhất và chân thật, là Đấng toàn năng và toàn thiện. Vì thế, Ngài xứng đáng được yêu mến trên hết mọi loài và mọi vật. Ngài phải được con người chúng ta yêu mến với hết cả tron người con người của mình gồm cả linh hồn lẫn thân xác.

 

Với Mẹ: Lạy Cha là Chúa cả muôn loài, xin biểu lộ lòng nhân hậu và tình xót thương trên loài người người chúng con là loài yếu đuối và đầy tội lỗi. Xin đón nhận hết thảy chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ là người yêu mến Thiên Chúa nhất, xin bồi dưỡng lòng mến của chúng con đối với Đức Chúa Trời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng