04/12/2017
1145

04.12.2017

Thứ Hai – Tuần 1 MV

Th. Gioan Damasceno, lm-tsht

 

Tin Mừng: Mt 8,5-11

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Chính tôi sẽ đến chữa nó” (Mt 8,7).

 

 

Như Mẹ:Chúa Giêsu đến trần gian này như một thầy thuốc đầy nhân từ. Người đến chữa lành những vết thương nơi tâm hồn vàcả thân xáccon người nữa. Tình thương của Người bao phủ lấy tất cả nhân loại chúng ta. Hãy để cho Người đến và chạm vào cuộc đời của chúng ta.

 

Với Mẹ:Nhiều người đau khổ vì bệnh tật tâm hồn và thể xác, xin Chúa thương nâng đỡ và cứu chữa họ, và xin cho họ cũng biết đặt hết niềm tin tưởng vào tình thương của Ngài. Và xin cho chúng con có được tấm lòng từ ái của Chúa, để biết cảm thông với họ.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ đồng hành với những ai đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Xin cho họ biết mang lấy thánh giá cuộc đời và biết thông phần đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Giêsu.

 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui