05/01/2019
1011

05.01.2019

Thứ Bảy – Mùa GS

Th. Gioan Neumann, gm

 

 

Tin Mừng: Ga 1,43-51

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philíp và nói với ông: "Hãy theo Ta". Philíp là người thành Bếtsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô. Philíp gặp Nathanael và nói với ông: "Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philíp nói: "Hãy đến mà xem". Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanael nói: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa".

Và Người nói với ông: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“…Tôi đã thấy anh rồi…” (Ga 1,48).

 

Như Mẹ: Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn con người. Hôm nay, Chúa lại nhắc cho chúng ta điều đó. Chúng ta hãy nhớ rằng trong mọi suy nghĩ và việc làm của chúng ta, Chúa đều thấy cả. Vì thế hãy chú ý đến từng suy nghĩ và việc làm của chúng ta sao cho công chính, xứng đáng là con cái Chúa.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mình đang sống trước sự hiện diện của Chúa và luôn tin rằng Chúa thấu tỏ lòng khát khao nên thánh của chúng con. Xin Chúa hoàn tất nơi chúng con những gì Người đã khởi sự và đặt để nơi cuộc đời của chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, cuộc đời này nhiều cạm bẫy. Xin Mẹ giơ tay che chở chúng con tránh những chướng ngại của cuộc đời. Nhờ đó chúng con luôn an vui dưới ánh mắt nhân từ của Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui