05/02/2018
1422

05.02.2018

Thứ Hai – Tuần 5 TN

Th. Agatha, tntđ 

 

Tin Mừng: Mc 6,53-56

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Bất cứ ai chạm đến Người đều được khỏi” (Mc 6,56).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu luôn yêu thương con người, tình yêu của Chúa luôn bao phủ tất cả, dù họ có tội lỗi đến đâu. Chúa đã đến trần gian để mặc khải tình yêu ấy một cách trọn vẹn nhất: Người mang đến bình an cho người khốn khổ, chữa lành bệnh tật, khử trừ tội lỗi… và nhất là mang lại hạnh phúc cho chúng ta bằng chính cái chết và sự phục sinh của Người.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, tình yêu Chúa quá bao la, xin Chúa mở lòng chúng con ra, để chúng con biết đón nhận tình yêu của Chúa với lòng biết ơn mà ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cũng chạm vào những ai đang thờ ơ với Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ thương cứu giúp những người đang sống trong đau khổ của bệnh tật, bỏ rơi, tù tội và oan khiên.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui