05/03/2018
1847

05.03.2018

Thứ Hai – Tuần 3 MC

 

Tin Mừng: Lc 4,24-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria".

Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu trở về quê hương mình như một vị ngôn sứ, nhưng người đồng hương của Người lại không đón nhận Người. Chúng ta là môn đệ của Chúa, có khi nào chúng ta từ chối Người không? Khi coi thường những người nghèo khổ, chúng ta có coi thường Người không, vì Người tự đồng hoá mình như những kẻ bé mọn nhất trong xã hội?

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để trở nên người nhà của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho những thân yêu của chúng con đang phải sống xa quê hương, và xin cho chúng con biết tìm kiếm Nước Trời, đó mới là quê hương đích thật của chúng con.  

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin hướng lòng chúng con về quê hương trên trời.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui