05/04/2018
957

05.04.2018

Thứ Năm Đầu Tháng

Bát Nhật Phục Sinh

 

Tin Mừng: Lc 24,35-48

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

 

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh” (Lc 24,45).

 

Như Mẹ: Kinh Thánh là Lời của Chúa. Nếu không được soi sáng thì không thể hiểu được Kinh Thánh. Chúa phục sinh đã mở trí cho các tông đồ hiểu Kinh Thánh. Và tất cả những gì được chép trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Hôm nay, ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.”

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã khai trí mở lòng cho các tông đồ để các ngài hiểu được ý nghĩa Kinh Thánh, thì hôm nay, xin Chúa cũng mở trí chúng con để chúng con hiểu và yêu Lời Chúa được chứa đựng trong Kinh Thánh hơn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin Mẹ giúp người tín hữu chúng con say mê thực hành Lời Chúa thiết thực hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng