05/06/2018
1932
05.06.2018                                                                 
Thứ Ba
Th. Bônifaciô, gmtđ
                                                                                   
Tin Mừng: Mc 12,13-17
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?" Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: "Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền". Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?" Họ thưa: "Của Cêsarê". Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mc 12,17).
 
Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng đáng được ca ngợi, chúc tụng và thờ phượng. Ngài là Cha của chúng ta, còn chúng ta là con. Như thế chúng ta phải trả về cho Ngài điều chúng ta cần phải làm là phụng thờ Ngài và hiếu thảo với Ngài. Đó là việc cao trọng nhất và cần thiết nhất. Làm như thế không thêm gì cho Chúa cả, nhưng mang lại ơn ích cho chính chúng ta.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường không phân biệt đâu là điều cần thiết mà chúng con phải kiếm tìm và đạt tới. Xin cho chúng con biết ưu tiên cho việc chúc tụng, ngợi khen và thờ phượng Chúa, vì đó là việc chính đáng, phải đạo và mang lại ơn sủng cho chúng con.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin giúp chúng con biết tìm về Chân-Thiện-Mỹ là chính Chúa, vì Ngài là nguyên lý, cùng đích và lẽ sống của chúng con.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương