05/07/2018
1056
Thứ Năm Đầu Tháng, 05.07.2018
                                                                                     
Tin Mừng: Mt 9,1-8
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng 'Tội con được tha rồi', hay nói 'Hãy chỗi dậy mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường” (Mt 9,2).
 
Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn dạy chúng ta biết rằng tình yêu thương nhau rất cần thiết. Anh bại liệt không thể tự mình đến với Chúa Giêsu, nhưng anh được những người xung quanh giúp anh, khiêng anh đến với Chúa và anh đã được chữa lành. Tình yêu thương như một chiếc cầu nối kết chúng ta với nhau và với Chúa.
 
Với Mẹ: Chúa ơi, chúng con cũng bị liệt về thể lý và tâm lý vì nhiều chuyện như bức xúc, thất vọng và chán chường; hay liệt về tâm linh do tội lỗi... Xin cho chúng con biết giúp nhau đến với Chúa để được chúc phúc và chữa lành.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin thôi thúc người tín hữu dấn thân nhiều hơn nữa trong việc giúp đỡ tha nhân.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng