05/07/2019
918

05.07.2019

Thứ Sáu

Thánh Antôn Maria Zacaria, lm

 

 

Tin Mừng: Mt 9,9-13

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: 'Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ'. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,9).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian, không phải để kết án tội nhân, nhưng để yêu thương tội nhân. Người đã kêu gọi Mátthêu, một người thu thuế được coi như người tội lỗi, làm môn đệ của Người. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục yêu thương và mời gọi chúng ta đến với Người.

 

Với Mẹ: Nhiều người ngày nay đang có khuynh hướng thích sống trong tội lỗi. Xin Chúa lấy lòng nhân từ và quyền năng của Ngài mà thanh tẩy lương tâm của họ, để họ được hoán cải mà sống cho nên người tốt lành.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin cho người tín hữu chúng con có lòng tin tưởng vào tình Chúa bao dung, có nhân từ với tha nhân, nỗ lực nhiều hơn để nên hoàn thiện mỗi ngày.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương
 
114.864864865135.135135135250