05/08/2017
1387

05.08.2017

Thứ Bảy đầu tháng – Tuần 17 TN – Năm A

Cung hiến thánh đường Đức Maria

 

 

Tin mừng: Mt 14,1-12

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy". Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: "Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ". Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: "Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con". Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.  Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Vua Hêrôđê muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng” (Mt 14,5).

 

Như Mẹ: Hêrôđêlà một vị vua tàn ác, vì tư lợi và vì địa vị của mình mà dám giết ông Gioan. Ông Gioan đã can đảm làm chứng cho sự thật. Ông đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình để bảo vệ giá trị đạo lý.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Thánh Gioan đã can đảm dám hy sinh cả tính mạng mình cho đức tin, cho chân lý và cho Thiên Chúa. Thế giới ngày nay đang tràn ngập giả dối, xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi mọi điều xảo trá của thế gian, giúp chúng con can đảm sống lương thiện thật thà.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, Mẹ là người môn đệ tuyệt vời của Chúa, xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi những cạm bẫy hiểm nguy của ma quỷ, mà sống chân lí đức tin trong mọi hoàn cảnh theo gương thánh Gioan tiền hô.

 

Trong Mẹ:Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui