05/08/2018
944

05.08.2018

Chúa Nhật 18 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 2

 

Tin Mừng: Ga 6,24-35

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến". Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai đến với tôi không hề phải đói” (Ga 6,35).

 

Như Mẹ: Tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói, đã làm và đã sống, là một minh chứng cụ thể cho chúng ta về tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Vì yêu, Chúa đã trao ban chính mình cho con người. Chỉ khi chạy đến với Người, chúng ta mới tìm được sự no thỏa cho tâm hồn.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong thời đại dư đầy của cải vật chất, nhưng nhiều người lại phải sống trong cảnh thiếu thốn và đói khổ. Xin cho người tín hữu chúng con hôm nay biết chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho những người thiếu thốn và khổ đau.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh cô đơn, bệnh tật và thiếu thốn. Xin cho họ tìm được sự trợ giúp tận tình từ những người sống xung quanh.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng