05/09/2018
1414

05.09.2018

Thứ Tư – Tuần 22 TN

 

Tin Mừng: Lc 4,38-44

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa". Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Đức Kitô. Đến sáng ngày hôm sau, Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: "Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến". Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ” (Lc 4,40b).

 

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa nói cho dân chúng sứ mạng cũng như mục đích của Người khi đến trần gian, đó là đem Tin Mừng Cứu Độ đến cho mọi người. Mọi người đều được Chúa yêu thương và cứu chuộc để có được một cuộc sống hạnh phúc và tự do.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, mọi người tín hữu đều được Chúa kêu mời và được Chúa trao cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Thế nhưng nhiều lúc mê mải sự đời, chúng con đã sao lãng nhiệm vụ của mình. Xin Chúa giúp chúng con quyết tâm thực hiện sứ mệnh Chúa trao cách tận tình hơn, để Danh Cha được cả sáng hơn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ giúp gia đình chúng con luôn biết đặt trọn niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa trong tất cả mọi diễn biến của gia đình mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng