05/10/2018
2171

05.10.2018

Thứ Sáu Đầu Tháng – Tuần 26 TN

 

Tin Mừng: Lc 10,13-16

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi.

"Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.

"Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Đấng đã sai Thầy". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin!” (Lc 10,13).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại lời than trách của Đức Giêsu đối với dân thành Khoradin, Bétsaiđa và Caphácnaum vì sự cứng lòng của họ. Sự cứng lòng của các dân thành cũng chính là thái độ của chúng ta hôm nay một khi chúng ta không sống đúng ơn gọi là con cái Chúa, một khi chúng ta chiều theo thế gian và xác thịt.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con được gọi làm con Chúa qua Bí tích Rửa Tội nhưng chúng con vẫn luôn chai lỳ, không biến đổi đời sống hầu phù hợp với những ơn lành Chúa tặng ban. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết đáp trả tình yêu Chúa bằng thái độ hoán cải, mau mắn trở về với Chúa mỗi khi sa ngã phạm tội.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin giúp chúng con luôn biết cảm nghiệm tình yêu của Chúa để mau mắn trở về mỗi khi chúng lạc xa Ngài.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương