05/11/2018
1580

05.11.2018

Thứ Hai – Tuần 31 TN

 

Tin Mừng: Lc 14,12-14

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” (Lc 14,13).

 

Như Mẹ: Lòng bác ái thương người không chỉ giới hạn trong gia đình, hàng xóm láng giềng nhưng phải mở rộng ra với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ trong xã hội. Hãy thi ân cho người khác mà không cần đáp trả, giúp đỡ người khác mà không cần tính toán.

 

Với Mẹ: Chúa muốn chúng con yêu người khác như chính Chúa vì tình yêu đích thật phải phát xuất từ lòng chân thành vô vị lợi. Xin mở lòng ích kỷ hẹp hòi của chúng con để chúng con sẵn sàng yêu thương mọi người.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin giúp chúng con luôn sống chân thành quảng đại bằng một tình yêu chân thành và vô vị lợi. Xin cho chúng con biết trao ban những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui