05/12/2017
1264

05.12.2017

Thứ Ba – Tuần 1 MV

 

Tin Mừng: Lc 10,21-24

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!"

Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các con thấy, mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy” (Lc 10,23).

 

 

Như Mẹ:Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nguồn tri thức của con người thu nhận được chủ yếu nhờ thị giác. Điều gì mang lại phúc lành cho người ta nhiều nhất? Bao nhiêu người ước ao thấy Đấng Cứu Độ của trần gian mà không được thấy. Các môn đệ được tận mắt chứng kiến Chúa Cứu Thế, được nghe và được thấy những điều kỳ diệu Người làm. Họ thật có phúc!

 

Với Mẹ:Lạy Cha, chúng con xin tạ ơn Cha đã thương ban Con Một của Cha cho chúng con. Xin cho con người ngày hôm nay, dù không thấy tận mắt, vẫn một lòng tin vào Con Cha là Đấng Cứu Độ của trần gian.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, Mẹ thật diễm phúc vì đã tin, xin giúp chúng con tin những điều Hội Thánh dạy về Chúa Giêsu.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương