06/02/2018
1467

06.02.2018

Thứ Ba – Tuần 5 TN

Th. Phaolô Miki và các bạn, tđ

 

Tin Mừng: Mc 7,1-13

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy". Và Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: 'Hãy thảo kính cha mẹ', và 'ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử'. Còn các ngươi thì lại bảo: 'Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)', và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân(Mc 7,5).

 

Như Mẹ: Vì lòng ganh tị, những người Pharisêu cùng các kinh sư luôn tìm cách lên án Chúa Giêsu. Những người này tự coi mình là đạo đức thánh thiện, nên họ cảm thấy không cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu lên án lối sống giả tạo ấy và cũng cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về cách sống đạo của mình.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, lên án và chỉ trích người khác thì dễ hơn là nâng đỡ và yêu thương. Xin dạy chúng con biết tôn trọng và yêu mến tha nhân. Xin cho chúng con khi thi hành giới luật của Chúa thì biết lấy đức ái làm mối dây liên kết với những người bất hạnh và khổ đau.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết noi gương tiền nhân mà sống tin tưởng và cậy trông vào Đức Chúa Trời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương