06/05/2018
1455

06.05.2018

Chúa Nhật 6 PS – Năm B

Thánh vịnh tuần 2

 

Tin Mừng: Ga 15,9-17

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

 

Như Mẹ: Thiên Chúa Cha yêu thương loài người chúng ta đến nỗi đã tặng ban Con Một, để ai tin vào Người Con Một ấy thì được cứu độ. Con Một của Chúa Cha là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng đã yêu thương loài người chúng ta đến nỗi đã chấp nhận hy sinh cả tính mạng của mình. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người thật lớn lao biết bao nhiêu!

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh tất cả vì yêu thương chúng con, xin cho chúng con hiểu và cảm được tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, rồi từ đó giúp chúng con sống gắn bó và yêu mến Chúa tha thiết hơn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin cho các đôi vợ chồng trẻ biết hy sinh vì con cái mình để chúng được sống trong tình thương.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng