06/06/2018
1314
06.06.2018                                                                 
Thứ Tư
th. Nobertô, gm
                                                                                   
Tin Mừng: Mc 12,18-27
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: 'Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp'. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống” (Mc 12,27).
 
Như Mẹ: Cuộc sống đời này và cuộc sống mai sau có những khác biệt. Tuy nhiên, cuộc sống đời này lại quyết định cho số phận mai sau, đó là được sống đời đời hay là phải chết đời đời. Ai mang lại sự sống cho con người? Chỉ Thiên Chúa là Đấng làm chủ sự sống mới có thể mang lại sự sống cho con người. Ai tin vào Người và làm theo thánh ý của Người thì mới có được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
 
Với Mẹ: Chúng con biết chắc rằng mọi sự đời này sẽ qua đi. Chúng con ước mong được sống hạnh phúc trong vinh quang Nước Trời. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con vào sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ hướng dẫn các gia đình trẻ ngày nay biết xây dựng đời sống hôn nhân dựa trên các giá trị cao trọng của Tin Mừng.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng