06/07/2017
732

06.07.2017

Thứ Năm đầu tháng – Tuần 13 TN – Năm A

th. Maria Gôretti, tn

 

Tin Mừng: Mt9,1-8

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng "Tội con được tha rồi", hay nói "Hãy chỗi dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi” (Mt 9,2).

 

Như Mẹ: Đức Giêsu đã tha tội và chữa lành người bại liệt vì Người thấy anh và thân nhân của anh có lòng tin. Đức tin của họ đã làm cho Chúa phải ra tay cứu giúp họ bằng cách chữa lành không chỉ bệnh thể lý mà còn bệnh tâm hồn của người bại liệt, tức là tha tội.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin mở lượng nhân từ tha thứ tội lỗi chúng con khi chúng con sa ngã, đưa chúng con trở về khi chúng con xa Chúa. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con có được sức mạnh mà cố gắng tránh xa tội lỗi mỗi ngày và từ bỏ những gì không đẹp ý Ngài.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho những ai đang sống trong tình trạng bại liệt như cô đơn và tuyệt vọng được thấy ánh sáng của ơn cứu độ.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng