06/07/2018
760
Thứ Sáu Đầu Tháng, 06.07.2018

Tin Mừng: Mt 9,9-13
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: 'Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ'. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,9).
 
Như Mẹ: Chúa Giêsu là Đấng tốt lành, Người đến để tiêu diệt tội lỗi. Người đến không phải để kết án tội nhân nhưng đến để yêu thương tội nhân. Người đã kêu gọi Mátthêu, một người thu thuế được coi như người tội lỗi, làm môn đệ của Người. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục yêu thương và mời gọi chúng ta đến với Người.
 
Với Mẹ: Chúng con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương chúng con. Xin vì lòng nhân từ bao la của Chúa, mà giúp chúng con biết sống xứng đáng hơn với ơn gọi là người Kitô hữu.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin nâng đỡ những người sống trong đời dâng hiến cũng như các linh mục càng ngày càng nên hoàn thiện hơn, để trở nên những chứng nhân của lòng Chúa xót thương.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương