06/08/2017
1068

06.08.2017

Chúa Nhật 18 TN - Năm A

CHÚA HIỂN DUNG

 

 

Tin mừng: Mt 17,1-9

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời,
và y phục Người trở nên trắng tinh…” (Mt 17,2).

 

Như Mẹ: Ngày xưa,Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt ba người môn đệ thân tín như để chuẩn bị tinh thần cho các ngài bước vào con đường gian khổ của Người. Ngày nay, người tín hữu chúng ta cũng cần được Chúa đổi mới tâm hồn để ra đi làm chứng cho mầu nhiệm thập giá cứu độ của Người.

 

Với Mẹ:Chúng con đang sống trong trần gian đầy bóng tối của sự dữ, bất công và giả dối, xin Chúa chiếu ánh sáng chân lí của Chúa vào tâm hồn chúng con, bao phủ ánh quang vinh của Chúa trên chúng con, để chúng con trở thành ánh sáng cho trần gian này.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ đang ở trong vinh quang của Chúa, xin Mẹ mặc cho chúng con chiếu áo thanh sạch của Mẹ.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng