06/08/2018
968

06.08.2018

Thứ Hai – Tuần 18 TN

CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính

 

Tin Mừng: Mc 9,2-10

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?" Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Có một đám mây bao phủ các ông” (Mc 9,7).

 

Như Mẹ: Đám mây sáng chói, áo trắng tinh tuyền là dấu chỉ cho chúng ta được chiêm ngưỡng trước vinh quang phục sinh của Đức Giêsu. Qua đó, Chúa mời gọi chúng ta thay đổi con người của mình từng ngày cho xứng đáng với ơn cứu độ mà chúng ta đã được lãnh nhận khi chịu phép rửa tội.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống có lúc vui, có lúc buồn; có lúc an bình, có lúc trắc trở. Dù trong hoàn cảnh nào, xin cho chúng con luôn biết hướng lên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu, với một lòng tin bền vững trong sự kiên nhẫn đối mới chính mình mỗi ngày.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, Mẹ đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con là những người tội lỗi và hèn yếu đang sống trong lũng nước mắt này.

 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui