06/09/2018
1581

06.09.2018

Thứ Năm Đầu Tháng

         

Tin Mừng: Lc 5,1-11

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người” (Lc 5,11).

 

Như Mẹ: Những người đánh cá, sau khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, đã bỏ hết mọi sự mà theo Người. Con người ta thường ngại từ bỏ, nhất là từ bỏ chính mình. Theo Chúa là chấp nhận từ bỏ chính mình. Ai chấp nhận từ bỏ mọi sự và cả chính mình mà theo Người thì sẽ được phần thưởng lớn lao là hạnh phúc Nước Trời.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, các môn đệ đã sẵn sàng từ bỏ và mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời, xin Chúa giúp chúng con sẵn sàng đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa mà dấn thân vào việc phục vụ ơn cứu độ con người.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin dạy chúng con sống xứng đáng là người môn đệ của Chúa và hăng say trong việc mở rộng Nước Chúa nơi cuộc sống trần gian này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng