06/09/2019
719

06.09.2019

Thứ Sáu đầu tháng

Tuần 22 TN

 

 

Tin Mừng: Lc 5,33-39

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?" Người đáp lại rằng: "Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy".

Người còn nói với họ thí dụ này rằng: "Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: 'Rượu cũ thì ngon hơn' ".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ” (Lc 5,37).

 

Như Mẹ: Sống trong cuộc sống hiện đại này, con người ta thường xuyên phải đổi mới, không đổi mới là lạc hậu, đi sau thời đại. Một từ ngữ thời nay thường hay được dùng là “cập nhật”. Đúng thật, thời đại mới phải sống theo tinh thần mới. Đối với người tín hữu, rượu mới – tinh thần mới là cái gì? Đó là niềm tin vào Chúa Kitô. Lấy Chúa Kitô làm trung tâm điểm của đời mình.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô, ngày hôm nay có nhiều cái thay đổi quá, thay đổi hằng giờ. Con người mệt mỏi khi phải chạy theo những thứ thay đổi đó. Xin cho mỗi người chúng con, dù sống trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn bám chặt vào Chúa, chỉ có Chúa là Đấng không hề thay đổi mà thôi.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria rất thánh, Mẹ luôn một lòng tin vào Chúa không hề lay chuyển. Xin Mẹ giúp chúng con gắn bó với Chúa tha thiết hơn, theo tâm tình giống như Mẹ xưa kia.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương
 
114.864864865135.135135135250