06/10/2018
1877

06.10.2018

Thứ Bảy Đầu Tháng – Tuần 26 TN

Thánh Brunô, lm

 

Tin Mừng: Lc 10,17-24

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. - Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết".

Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Nhóm bảy mươi hai trở về(Lc 10,17).

 

Như Mẹ: Sau khi sai mười hai Tông đồ, Đức Giêsu cũng sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Điều này cho thấy sứ mạng truyền giáo thuộc về tất cả mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Những ai là môn đệ Đức Kitô đều được mời gọi truyền giáo theo bậc sống, khả năng và hoàn cảnh của mỗi người.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đã được diễm phúc đón nhận những mầu nhiệm Nước Trời, những chân lý đức tin, những giáo huấn Tin Mừng. Xin cho chúng con luôn ý thức làm chứng về Chúa và Tin Mừng cho những người chúng con gặp gỡ theo tinh thần và gương mẫu của thánh Phanxicô Assisi.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin dạy chúng con biết tìm kiếm niềm vui đích thật của con cái Chúa là làm cho “danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến...”

 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui