06/12/2017
1116

06.12.2017

Thứ Tư – Tuần 1 MV

Th. Nicola, gm

 

Tin Mừng: Mt 15,29-37

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel.

Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: "Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng". Các môn đệ thưa Người: "Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các con có bao nhiêu chiếc bánh?" Họ thưa: "Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ". Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. ĐSố người đã ăn lên tới bốn ngàn, không kẻ đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, Người bước lên thuyền và đến địa phận Magađan. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Người cầm lấy bảy cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông” (Mt 15,26).

 

 

Như Mẹ:Chia sẻ là một nét đẹp trong Đạo Công Giáo. Sống trên đời, con người cần đến nhau. Chính Chúa Giêsu đã tự nguyện trở nên Tấm Bánh bẻ ra cho con người, để nhờ đó, con người được sống. Chúa mời gọi các môn đệ của Người cũng biết chia sẻ cho những người khác.

 

Với Mẹ:Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng con. Xin cho con người ngày nay biết sống liên đới với nhau, biết chia sẻ với nhau những nhu cầu vật chất cũng như tinh thần, để ai cũng được sống xứng với nhân phẩm.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, khi xưa Mẹ đã chia sẻ khó khăn với đôi tân hôn tại Cana như thế nào, thì ngày nay xin Mẹ cũng hãy làm cho các đôi vợ chồng trẻ như vậy.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng