07/02/2018
1350

07.02.2018

Thứ Tư – Tuần 5 TN

 

Tin Mừng: Mc 7,14-23

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe". Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: "Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra". Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: "Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Chính cái từ bên trong xuất ra mới làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,20).

 

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng chính những cái phát xuất từ bên trong mới làm nên giá trị con người. Vẻ đẹp bên trong tâm hồn là cái tồn tại lâu dài và làm nên phẩm giá đích thực của con người, nhưng ít khi chúng ta chú ý để trau dồi mà làm cho đẹp hơn.

 

Với Mẹ: Chúa ơi, với đà tiến của xã hội ngày nay, con người ngày càng chạy theo những giá trị vật chất bên ngoài mà quên đi giá trị đạo đức của mình. Xin cho những người có trách nhiệm trong xã hội biết kiến tạo những giá trị cao đẹp cho các thế hệ tương lai.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, Mẹ là gương nhân đức, xin dạy chúng con biết sống theo các gia trị của Tin Mừng, để chúng con ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng