07/03/2017
1887
 

07.03.2017                                                                 
Thứ Ba
Th. Perpêtua và Fêlicia, tđ                                         
 
Tin Mừng: Mt 6,7-15
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
 
" 'Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen'.
 
"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con". Đó là lời Chúa
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6,9).
 
Như Mẹ: Danh Chúa là chính Chúa. Danh thánh Chúa trổi vượt trên mọi danh hiệu trên trần gian này. Việc biết và yêu mến danh Cha là điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong kinh Lạy Cha. Chúng ta được mời gọi cầu xin cho mọi người nhận biết và yêu mến danh thánh của Chúa Cha. Ước gì được như vậy!
 
Với Mẹ: Cha ơi, chúng con thật diễm phúc được làm con của Cha. Xin Cha làm cho mọi người thuộc mọi quốc gia nhận biệt danh Cha là thánh, rồi hết lòng yêu mến và phụng thờ Cha cho phải đạo làm con.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ thật diễm phúc vì đã biết và yêu mến danh Cha. Mẹ đang ở trong vương quốc của Cha. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu, Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha, bênh vực cho chúng con trước toà Cha, để mai sau chúng con cũng ở trong Nước Trời.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương