07/04/2018
1184

07.04.2018

Thứ Bảy Đầu Tháng

Bát Nhật Phục Sinh

 

Tin Mừng: Mc 16,9-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

 

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người  và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng (Mc 16,14).

 

Như Mẹ: Một số môn đệ đã được anh em của mình thuật lại việc đã gặp Chúa, nhưng họ vẫn không tin. Họ không tin vào lời chứng của anh em mình, vì thế họ cũng không tin vào Đấng đã phục sinh. Chúa Giêsu dạy: Phúc cho ai không thấy mà tin. Tin Chúa là điều cần cho sự sống đời đời.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn chúng con đến gặp gỡ Chúa Giêsu qua Kinh Thánh. Xin cho mắt chúng con nhận ra Ngài, tay chạm đến Ngài, miệng nói về Ngài… Để từ những kinh nghiệm sống động và cụ thể, chúng con có thể loan truyền cho thế giới sự hiện diện đích thực của Đấng Phục Sinh.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin nâng đỡ những ai đang yếu lòng tin, và xin cũng giúp ai chưa tin Chúa thì có ơn đức tin.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng