07/05/2018
1181

07.05.2018

Thứ Hai – Tuần 6 PS

 

Tin Mừng: Ga 15,26 – 16,4a

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Khi Đấng Bảo Trợ đến,... Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26).

 

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ được Chúa Giêsu sai đến với các môn đệ. Chính Thánh Thần sẽ làm cho các môn đệ nhận biết chân lý toàn vẹn, đó là: nhận biết Thiên Chúa là Đấng duy nhật và chân thật, và nhận biết Đấng được Chúa Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Và Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ làm chứng về Chúa Giêsu, để loài người nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ của trần gian.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến với chúng con, làm cho chúng con trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu ở giữa thế giới và cho con người ngày hôm nay.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin dạy chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui