07/05/2019
1147

07.05.2019

Thứ Ba

Tuần 3 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 6,30-35

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói” (Ga 6,35).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã tuyên bố Người là Bánh trường sinh, Bánh đem lại sự sống đời đời. Con người luôn khao khát sự sống đời đời. Nhưng làm sao có được sự sống ấy? Ai muốn có sự sống ấy thì phải ăn bánh mà chính Chúa Giêsu ban tặng. Không ăn bánh đó, thì không thể có sự sống đời đời.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con bỏ thời gian và sức lực đi tìm của cải chóng qua, nhưng không dám dành thời giờ cho việc học hỏi Lời Chúa và tham dự thánh lễ hằng ngày. Xin Chúa giúp chúng con biết khôn ngoan trong việc tích trữ lương thực cần thiết cho sự sống đời đời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, Mẹ luôn kết hiệp với Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp chúng con biết mang lấy tâm tình của Mẹ mà yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương