07/06/2018
1189
07.06.2018                                                                 
Thứ Năm Đầu Tháng
 
Tin Mừng: Mc 12,28b-34
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: 'Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi'. Còn đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi'. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Người: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Yêu mến Thiên Chúa... và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33).
 
Như Mẹ: Nói mến Chúa và yêu người thì dễ, nhưng yêu thực sự bằng hành động mới là khó. Đây là hai giới răn quan trọng nhất, luôn đi đôi với nhau. Yêu Chúa thì cũng phải thương người thân cận. Yêu mến thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Và khi đã yêu, thì việc chu toàn mọi lề luật của Thiên Chúa trở nên dễ dàng.
 
Với Mẹ: Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Xin Chúa dạy chúng con biết yêu mến Ngài trên hết mọi sự, và cũng xin giúp chúng con mở lòng ra đối với tha nhân.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin Mẹ hâm nóng giới luật yêu thương nơi tâm hồn chúng con, để chúng con biết yêu mến Chúa và những người sống quanh chúng con.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng