07/06/2019
1469

07.06.2019

Thứ Sáu đầu tháng

tuần 7 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 21,15-19

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".

Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".

Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17).

 

Như Mẹ: Trước khi trao quyền lãnh đạo Giáo Hội cho thánh Phêrô, Chúa Giesu đã ba lần hỏi ông về một điều duy nhất: “con có yêu mến Thầy không?”. Điều này cho ta thấy tình yêu là cốt lõi của Kitô giáo, và là nền tảng của việc lãnh đạo trong Hội Thánh của Chúa.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con cảm nhận được tình yêu Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời, nơi các biến cố, nơi các sự vật và nơi những con người sống quanh mình, để chúng con có được sự can đảm hơn mà dấn bước làm chứng nhân cho Chúa giữa mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin giúp chúng con biết sống bác ái với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, vì đây là việc cụ thể minh chứng cho tình yêu của Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương

114.864864865135.135135135250