07/07/2017
1477

07.07.2017

Thứ Sáu đầu tháng – Tuần 13 TN – Năm A

 

Tin Mừng: Mt9,9-13

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ". Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi” (Mt 9,13).

 

Như Mẹ: Mục đích của Chúa Giêsu đến trần gian là cứu độ người tội lỗi, đem nhân loại đang trên đường của sự hủy diệt trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Người đặc biệt yêu thương những kẻ bé mọn, thấp hèn và tội lỗi. Người không loại trừ ai, nhưng đón nhận tất cả, và muốn cứu độ tất cả mọi người.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương tha thứ và đón nhận con, lại kêu gọi con làm môn đệ rao truyền ơn cứu độ của Chúa. Xin cho con có được trái tim nhân ái của Chúa, để con cũng biết tìm đến với những người tội lỗi và đau khổ. Con đã được Chúa thứ tha và nâng đỡ, thì xin cho con cũng biết tha thứ và đỡ nâng họ.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu, xin Mẹ dạy chúng con biết sống khiêm nhường vàluôn gắn bó với Chúa là Đấng Công Chính.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương