07/07/2018
1492
Thứ Bảy Đầu Tháng, 07.07.2018
                                                
Tin Mừng: Mt 9,14-17
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Rượu mới thì đổ vào bầu mới” (Mt 9,17).
 
Như Mẹ: Có những người sống đạo vì lề luật, vì sợ hãi hơn là vì lòng mến. Chúa Giêsu đến, Ngài muốn mang lại cho chúng ta một tinh thần mới, tinh thần con thảo đối với Cha, sống đạo vì yêu mến Cha, sống đạo với con tim tươi vui, chan chứa niềm hy vọng.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, rượu mới thì bầu da phải mới. Xin Chúa quét dọn ngôi nhà tâm hồn của chúng con, làm mới lại mảnh đất lương tâm, để Lời Chúa thực sự biến đổi con người chúng con và cũng góp phần biến đổi xã hội và thế giới ngày nay nữa.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, Mẹ đã sống Lời Chúa một cách trung thành. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa, sống theo tinh thần giới răn mới của Người là biết sẵn sàng chia sẻ yêu thương cho tha nhân.
 
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui